CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Insula șerpilor din inima Romāniei: procesul optanților magiari și alte nedreptăți ale sistemului ticăloșit, afectat de o gravă corupție generalizată

Partea I

The island of snakes in the heart of Romania: the trial of the Hungarian optants and other injustices of the vile system, affected by a serious widespread corruption

Part I

319

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

 

 

Concepte de asigurare a constituționalității īn doctrina juridică

The concepts of ensuring constitutionality in legal doctrine

375

Liliana CREANGĂ

 

 

 

 

 

Infracțiunea internațională, temei al răspunderii juridice penale

International offence, basis of criminal legal liability

387

Nelu NIȚĂ

 

 

 

 

 

Jurisdicția penală internațională. Curtea Penală Internațională: motorul aplicării dreptului internațional

International criminal jurisdiction. International Criminal Court: the engine of the application of international law

407

Elena Tania NĂVODARIU

 

 

Cosmin Andrei BLAGOCI

 

 

 

 

 

Obținerea ilegală de fonduri. Elemente preexistente și conținutul constitutiv

Illegal obtaining of funds. Pre-existing elements and constituent content

431

Ion RUSU

 

 

 

 

 

Starea de recidivă īn dreptul penal romānesc

The state of recidivism in Romanian criminal law

445

Adrian LUPAȘCU

 

 

 

 

 

Divulgarea informațiilor secrete de stat

Disclosure of state secret information

471

Bogdan BĪRZU

 

 

 

 

 

Neglijență īn păstrarea informațiilor

Negligence in storing information

485

Ioana RUSU

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

 

 

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Digitalizarea forței de muncă īn Ungaria (Direcționarea către inovare și forță de muncă competentă digital)

Digitalisation of Labour Force in Hungary

(Targeting for Innovation and Digitally Competent Workforce)

495

József HAJDŚ

 

 

Adrienn LUKACS

 

 

 

 

 

Drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar

Rights and obligations of the usufructuary and of the bare owner

533

Ciprian Raul ROMIȚAN

 

 

 

 

 

Unele considerații privind regimul juridic al pensiilor speciale și al indemnizațiilor pentru limită de vārstă din Romānia

Some considerations relating to the juridic regem of special pensions and indemnizations for age limit in Romania

557

Ioan CIOCHINĂ-BARBU