CUPRINS

 

 

 

CONTENTS

Pag.

DREPT PUBLIC

PUBLIC LAW

 

 

 

 

Insula șerpilor din inima României: procesul optanților maghiari și alte nedreptăți ale sistemului ticăloșit, afectat de o gravă corupție generalizată

Partea II

The island of snakes in the heart of Romania: the trial of the Hungarian optants and other injustices of the vile system, affected by a serious widespread corruption

Part II

5

Valentin-Stelian BĂDESCU

 

 

 

 

 

Ultimatul sovietic din 26 iunie 1940 - tratat sau declarație de război?

The sovietic ultimatum of june 26th 1940 - „agreement” or a war declaration?

79

Alexandru AMITITELOAIE

 

 

 

 

 

Percepția comunității asupra înecării copiilor: o cercetare calitativă din partea de sud a Bangladeshului

Community perception on child drowning: a qualitative exploration from southern part of Bangladesh

115

Ashim Kumar SAHA

Notan Chandra DUTTA

Md Shafkat HOSSAIN

Naym Uddin ROBY

AKM Fazlur RAHMAN

Aminur RAHMAN

 

 

 

 

 

Originea și evoluția corupției

The origin and evolution of corruption

137

Liliana CREANGĂ

 

 

 

 

 

Viața între gratii. Reguli generale pentru persoanele încarcerate

Life behind bars. General rules for the detained / imprisoned persons

155

Florin PROCA

 

 

 

 

 

Conservarea biodiversităţii și regimul ariilor protejate

Biodiversity conservation and the regime of protected areas

177

Nelu NIȚĂ

Nicoleta-Elena HEGHEȘ

 

 

 

 

 

 

 

DREPT PRIVAT

 

 

PRIVATE LAW

 

 

 

 

Punerea sub interdicție judecătorească a persoanelor cu alienație sau debilitate mintală, reglementată de art. 164 alin. (1) C. civ., în dezacord cu reglementările internaționale în domeniu

Placing under judicial interdiction of persons with alienation or mintal debility, regulated by article 164, paragraph (1) Civil Code, in dissagreement with international regulations in the field

217

Ioan CIOCHINĂ-BARBU

 

 

 

 

 

 

RECENZII

REVIEWS

 

 

 

 

Recunoașterea vinovăției și aplicarea pedepsei” - un ghid de cunoaștere a procedurii speciale simplificate

Recunoașterea vinovăției și aplicarea pedepsei” - a guiding handbook of understanding simplified special procedure

253

Anjie D. GOH