Proiectul „Calificari si standardizare europeana in Asistenta Sociala” are ca obiectiv general cresterea relevantei invatamantului  superior de Asistenta Sociala pentru a fi în concordanta cu cerintele pietei muncii in domeniul serviciilor sociale. 

Pagina principala

Activitati

Promovare

Conferinta deschidere

Workshop

Curs postuniversitar

Conferinta 2010 Simpozion 2010

Activitate training

Conferinta închidere

Text Box: „Calificari si standardizare europeana in asistenta sociala acronim Eur-AS” 

Contract nr. POSDRU/18/1.2./G/11966

Beneficiar:

UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” din Bacau

DURATA: 1 aprilie 2009 – 31 martie 2011

VALOARE: 1.069.999,00 lei

PARTENERI:

Universitatea  de Nord din Baia Mare

Universitatea „Constantin Brancoveanu” Pitesti Centrul de studii Braila

Conferinţa “Construirea standardelor în pregătirea profesională şi mobilitatea internaţională a forţei de muncă”

19-21 noiembrie 2010, Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Sunt invitaţi să participe specialişti şi cadre didactice universitare cât şi reprezentanţi ai partenerilor sociali în educaţie.

Instrument de evaluare  http://sites.google.com/a/ugb.ro/posdru

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-eu.ro

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1. “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.2. “Calitate în învăţământul superior”