Pagina principala

Activitati

Promovare

Conferinta deschidere

Workshop

Curs postuniversitar

Conferinta 2010 Simpozion 2010

Activitate training

Conferinta închidere

Simpozion “Armonizarea curriculara în pregătirea profesională prin studii de licenţă şi masterate în asistenţa socială

             În cadrul Proiectului "Calificari si standardizare eurpeana in asistenta sociala", implementat de catre Universitatea „George Bacovia” din Bacau in parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare si Universitatea „C. Brancoveanu”, Centrul de studii Braila, s-a organizat Simpozionul “Armonizarea curriculara în pregătirea profesională prin studii de licenţă şi masterate în asistenţa socială. Activitatea s-a desfasurat în zilele de 27-29 martie 2010, la sediul Universităţii Constantin Brâncoveanu, Centrul Brăila.

 

Conferinţa “Construirea standardelor în pregătirea profesională şi mobilitatea internaţională a forţei de muncă”

             În cadrul Proiectului "Calificari si standardizare eurpeana in asistenta sociala", implementat de catre Universitatea „George Bacovia” din Bacau in parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare si Universitatea „C. Brancoveanu”, Centrul de studii Braila, este organizată Conferinţa “Construirea standardelor în pregătirea profesională şi mobilitatea internaţională a forţei de muncă”.

Activitatea se desfăşoară în perioada 19-21 noiembrie 2010, la sediul Universităţii “George Bacovia” din Bacău.

Sunt invitaţi să participe specialişti şi cadre didactice universitare cât şi reprezentanţi ai partenerilor sociali în educaţie.

Titlurile lucrărilor şi rezumatele se vor comunica până la data de 15.11.2010 la următoarele adrese: rectorat@ugb.ro, radu.bilba@ugb.ro.

Articolele şi studiile în limba engleză, redactate în concordanţă cu exigenţele publicaţiilor B+ vor fi publicate în revista universităţii (cotată B+).

Articolele şi studiile în limba română, de minim 6500 de cuvinte vor fi publicate în volumul conferinţei (apariţie editorială cu ISBN).

Participanţilor li se vor deconta cheltuielile de transport pe baza documentaţiei legale iar catarea este asigurată de către organizatori.

 

            

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013