Activitatile principale ale proiectului sunt:

I. Derularea unei cercetari de teren, in conformitate cu metodologia analizei ocupationale pentru standardizarea ocupationala in Asistenta Sociala.  

II. Organizarea si derularea de studii aprofundate " Managementul carierei in asistenta sociala”. 

III. Organizarea unor evenimente la Universitatile implicate in proiect:

Work Shop: "Parteneri in formarea asistentilor sociali" – octombrie 2009.

Seminar:     „Analiza si adaptarea formarii profesionale in domeniul asistentei sociale"  decembrie 2009

Simpozion:"Armonizarea curriculara in pregătirea profesionala prin studii de licenta si masterate in asistenta sociala" - martie 2010

Seminar naţional: "Managementul carierei in ocupatii din asistenta sociala"- iunie 2010

Conferinţa: " Construirea standardelor VET in asistenta sociala si mobilitatea internationala a fortei de munca"  - noiembrie 2010

Rezultatele proiectului vizeaza:

Realizarea listei unitatilor de competenta si a specificatiilor de specialitate

Un  Ghid de cariera in asistenta sociala,  cu instrumente formalizate de evaluare

Documentatie pentru armonizarea Curriculei cadru, adaptata la piata muncii si standardele europene

Propuneri pentru Dezvoltarea cadrului national de calificari in domeniul asistentei sociale

Pagina principala

Activitati

Promovare

Conferinta deschidere

Workshop

Curs postuniversitar

Conferinta 2010 Simpozion 2010

Activitate training

Conferinta închidere

Activitatile proiectului

· Corelarea curriculei programelor (post-) universitare de Asistenta Sociala cu cerintele pietei serviciilor in vederea furnizarii de calificari relevante pentru sistemul social

· Omogenizarea curriculei programelor (post-)universitare la nivel interregional si national

· Standardizarea ocupatiilor din Asistenta Sociala in vederea cresterii utilizarii performante a absolventilor/specialistilor

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013