Pagina principala

Activitati

Promovare

Conferinta deschidere

Workshop

Curs postuniversitar

Conferinta 2010 Simpozion 2010

Activitate training

Conferinta închidere

Promovare

Universitatea „George Bacovia" din Bacău, prin cofinantare prin Fondul Social European - POS DRU, implementează proiectul „Calificări şi standardizare europeană în asistenţa socială", în parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare şi Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Piteşti - Centrul Brăila.

 

Denumirea programului:

„Managementul carierei în asistenţa socială".

Anul universitar: 2009-2010.

Durata studiilor: 2 semestre, 60 credite.

Diploma acordată: Certificat de studii postuniversitare de specializare, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Număr de locuri:

· 80 la Universitatea „George Bacovia" din Bacău

· 80 la Universitatea de Nord din Baia Mare

· 80 la Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Piteşti - Centrul Brăila

Se pot înscrie DOAR absolvenţi de licenţă cu durata de 4 sau 5 ani, din asistenţă socială sau domenii complementare (psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, ştiinţejuridice, management s.a.). Activităţile se vor derula modular, pe pachete organizate îndeosebi la sfârşit de săptămană, la sediile universităţilor.

 

Pentru înscrieri preliminare sau pentru alte clarificări: Tel. 0234.562.600, fax. 0234.516.448 Email: rectorat@ugb.ro.

 

Perioada de înscriere: 1 -25 septembrie.

 

Acte necesare: copii legalizate acte de studii (bacalaureat, licenta), copii acte de identitate, adeverinţa de la locul de muncă (unde este cazul), fişa medicală, 3 foto.tip.

 

Toate activităţile didactice sunt finanţate prin project.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013