Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata Muncii

CONCURS POSTURI DIDACTICE VACANTE - SEM I - AN UNIVERSITAR 2018-2019
REZULTATELE OBTINUTE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE

AN UNIVERSITAR 2018-2019 - SEMESTRUL I1. Lector - poziția 17 - dr. ȘTEFAN GHEORGHE DANIEL - ADMIS

2. Lector - poziția 29 - dr. NEAMȚU FLORENTINA - ADMIS

3. Asistent - poziția 35 - drd. SAVA-GĂINA ADRIAN-PETRE - ADMISCONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE - AN UNIVERSITAR 2018-2019 - SEMESTRUL I - DIN CADRUL UNIVERSITATII GEORGE BACOVIA DIN BACAU SE VA DESFASURA IN DATA DE 11.02.2019, IN AMFITEATRUL AII, DUPA URMATORUL PROGRAM:

- LECTOR POZITIA 29 - ORA 10.00

- LECTOR POZITIA 17 - ORA 12.00

- ASISTENT POZITIA 35 - ORA 14.00LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU SUSTINEREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
AN UNIVERSITAR 2018-2019 - SEMESTRUL I1. Lector - poziția 17

ȘTEFAN GHEORGHE DANIEL
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standarde


2. Lector - poziția 29

NEAMȚU FLORENTINA
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standarde


3. Asistent - poziția 35

SAVA-GĂINĂ ADRIAN-PETRE
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standardeAviz de legalitate
privind îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs a domnului GHEORGHE ȘTEFAN
(publicat la data de 01.02.2019, ora 14,30)Aviz de legalitate
privind îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs a domnului BOTOMEI VASILE
(publicat la data de 01.02.2019, ora 14,30)Aviz de legalitate
privind îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs a doamnei NEAMȚU FLORENTINA
(publicat la data de 01.02.2019, ora 14,30)Aviz de legalitate
privind îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs a domnului SAVA-GĂINĂ ADRIAN PETRE
(publicat la data de 01.02.2019, ora 14,30)
Tematica de concurs și bibliografia pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 17, publicat în MO nr. 1358/05.12.2018, partea a III-a

Tematica de concurs și bibliografia pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 29, publicat în MO nr. 1358/05.12.2018, partea a III-a

Tematica de concurs și bibliografia pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 30, publicat în MO nr. 1358/05.12.2018, partea a III-a

Tematica de concurs și bibliografia pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziţia 35, publicat în MO nr. 1358/05.12.2018, partea a III-aDECIZIE privind modificarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului didiactic vacant de lector, pozitia 17, la Universitatea „George Bacovia" din Bacău


DECIZIE privind constituirea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante la Universitatea „George Bacovia" din Bacău şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor


METODOLOGIA DE CONFERIRE A TITLURILOR ȘI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ȘI DE CERCETARE VACANTE ÎN UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” (decembrie 2018)


**********************************************


REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE


1. Lector - poziția 26 - dr. CRISMARU NECULAI - ADMISLISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU SUSTINEREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE - AN UNIVERSITAR 2017-2018 - SEMESTRUL II1. Lector - poziția 26

CRISMARU NECULAI
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standarde


TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR - POZIȚIA 26


ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE - SEM II - AN UNIVERSITAR 2017-2018
ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE - SEM I - AN UNIVERSITAR 2017-2018
REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE


1. Conferențiar - poziția 14 - Lect. univ. dr. NELU NIȚĂ - ADMIS

2. Lector - poziția 26 - Concursul a fost anulat deoarece candidatul si-a retras dosarul

3. Lector - poziția 29 - VASILOAIA MIHAELA - ADMIS

4. Asistent - poziția 33 - NAVODARIU ELENA TANIA - ADMIS

5. Asistent - poziția 36 - ABABEI ALINA - ADMIS

LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU SUSTINEREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE - AN UNIVERSITAR 2017-2018 - SEMESTRUL I1. Conferențiar - poziția 14

Lect. univ. dr. NELU NIȚĂ
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standarde

2. Lector - poziția 26

CRISMARU NECULAI
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standarde

3. Lector - poziția 29

VASILOAIA MIHAELA
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standarde

4. Asistent - poziția 33

NAVODARIU ELENA TANIA
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standarde

5. Asistent - poziția 36

ABABEI ALINA
CV / Lista lucrari / Fisa indeplinire standardeTEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENTIAR UNIVERSITAR - POZIȚIA 14


TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR - POZIȚIA 26


TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR - POZIȚIA 29


TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR - POZIȚIA 33


TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR - POZIȚIA 36


COMPONENŢA DOSARULUI DE CONCURS DIDACTIC

FORMULARE TIPIZATE - DOSAR DE CONCURS DIDACTIC


COMISII CONCURSURI PENTRU OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTEANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
Lista posturilor didactice vacante propuse pentru scoatere la concursFacultatea Ştiinţe Economie, Juridice şi Administrative

Departamentul Didactic şi de Cercetare


Profesor, poziţia 5, disciplinele: Filosofia dreptului; Protecţia internaţionala a drepturilor omului; Dreptul Uniunii Europene; Politici comunitare.


Conferenţiar, poziţia 15, disciplinele: Drept civil. Contracte; Drept civil. Moşteniri şi liberalităţi; Drept civil. Drepturi reale; Dreptul mediului.


Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Drept penal. Partea generală I; Drept penal. Partea generală II; Drept penal. Partea specială I; Drept penal. Partea specială II.PROGRAMAREA DERULĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE

pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, nr. 571/10.05.2016, partea a III-a,

Semestrul al II-lea, anul universitar 2015 - 2016

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfăşura în perioada 25 mai – 26 august 2016;

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail) - până în 2 septembrie 2016;

3. Desfăşurarea concursului didactic va avea loc în perioada 12 - 13 septembrie 2016;

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: până pe 14 septembrie 2016;

5. Depunerea contestaţiilor: 14 - 21 septembrie 2016;

6. Soluţionarea contestaţiilor - până în 23 septembrie 2016;

7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul Facultăţii - 26 septembrie 2016;

8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Senatul Universităţii “George Bacovia” din Bacău - până în 26 septembrie 2016Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Rectorat, luni - vineri, între orele 10-13, sau prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


*********************************************


REZULTATUL CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DECAN AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE PENTRU MANDATUL 2016-2019


Concursul a fost castigat de doamna Conf. univ. dr. Ramona FLOREA CV / Lista lucrari / Program managerial
LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DECAN AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE PENTRU MANDATUL 2016-2019 (afisat 13.05.2016)1. Conf. univ. dr. Ramona FLOREA
CV / Lista lucrari / Program managerial2. Lect. univ. dr. Violeta URBAN
CV / Lista lucrari / Program managerial

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii „George Bacovia" din Bacău, pentru mandatul 2016-2019CALENDARUL organizării şi desfăşurării concursului pentru ocupare funcţiei de decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii „George Bacovia" din Bacău, pentru mandatul 2016-2019METODOLOGIE privind organizarea concursului pentru selectarea decanilor facultăţilor la Universitatea „George Bacovia" din Bacău, pentru mandatul 2016-2019


*****************************************LISTA CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS - SEMESTRUL I - 2015/2016
1. Lector universitar - pozitia 23


Urban Violeta - Curriculum Vitae

Urban Violeta - Lista lucrari

Urban Violeta - Fisa indeplinire criterii post2. Lector universitar - pozitia 28


Verga Crina Mihaela - Curriculum Vitae

Verga Crina Mihaela - Lista lucrari

Verga Crina Mihaela - Fisa indeplinire criterii post


LISTA

posturilor didactice vacante

propuse pentru scoatere la concurs

- an universitar 2015-2016 -

semestrul I
Departamentul didactic şi de cercetare

Lector, poziţia 23:

- Managementul serviciilor

- Managementul aprovizionării şi vânzărilor

- Managementul resurselor umane în administraţia publică
Tematica de concurs pentru ocuparea postului de lector, poziţia 23Lector, poziţia 28:

- Drept internaţional privat

- Drept roman

- Drept procesual civil I

- Drept procesual civil II


Tematica de concurs pentru ocuparea postului de lector, poziţia 28Calendarul de derulare al concursurilor didactice


METODOLOGIA de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice vacante în Universitatea „George Bacovia” din Bacău (publicat februarie 2013)


Anexe la METODOLOGIA de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice vacante în Universitatea „George Bacovia” din Bacău

*****************************************
Anunt organizare concurs pentru postul de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
Calendarul privind organizarea concursului pentru postul de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Anunt organizare concurs pentru postul de Director general administrativ
Lista candidaţilor înscrişi la concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante

- sem II, an universitar 2012/2013 -
[/size]1. Conferentiar universitar - pozitia 20


Rusu Ion - Curriculum Vitae
Rusu Ion - Lista lucrari
Rusu Ion - Fisa îndeplinire criterii post

2. Lector universitar - pozitia 34


Bogea Ciprian - Curriculum Vitae
Bogea Ciprian - Lista lucrari
Bogea Ciprian - Fisa îndeplinire criterii postMETODOLOGIA de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice vacante în Universitatea „George Bacovia” din Bacău (publicat februarie 2013)


Anexe la METODOLOGIA de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice vacante în Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Calendarul de derulare al concursurilor didactice

Decizie privind numirea membrilor comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante


L I S T A

posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs

din cadrul Universităţii „George Bacovia” din Bacău

în semestrul II al anului universitar 2012-2013

1. Conferenţiar universitar - pozitia 20

- Drept penal special I

- Drept penal special II

- Elemente de procedură juridică2. Lector universitar - pozitia 34

- Dreptul comerţului internaţional

- Drept comercial II

- Dreptul afacerilor


Posturile didactice vacante au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr. 243 din 27 iunie 2013.Activitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare