Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata Muncii

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA DIN BACĂU - ISTORIC

1992
- La data de 9 aprilie se înfiinţează în Bacău Fundaţia Academică Social Culturală şi Instructiv Educativă “George Bacovia” în cadrul căreia îşi începe activitatea prima universitate particulară - Universitatea George Bacovia din Bacău;

1994 - 1995
- Reforma curriculară pentru aplicarea Legii 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ şi recunoaşterea diplomelor şi a Legii învăţământului 84/1995.
- Crearea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG);
- Elaborarea primei Carte şi a Statutului Universităţii „George Bacovia”;
- Depunerea primului Dosar de autoevaluare la C.N.E.A.A. în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie a specializării CIG.

1996-1997
- Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru specializarea CIG;
- Prima promoţie de absolvenţi la specializarea CIG;
- Lansarea primului număr al Buletinului Ştiinţific al UGB;
- Încheierea primului acord internaţional bilateral de colaborare interuniversitară cu Universitatea Cooperatist Comercială din Chişinău, Republica Moldova.

1998
- Înfiinţarea a două noi facultăţi:
o Facultatea de Management cu specializarea Managementul Firmei,
o Facultatea de Economia Afacerilor cu specializarea Marketing
- Instituirea Medaliei Membru de Onoare al Comunităţii Academice “George Bacovia”;
- Acordarea primului titlu de Membru de Onoare al Comunităţii Academice ”George Bacovia” academicianului Eugen Simion - Preşedintele Academiei Române.

1999
- Depunerea Dosarului de acreditare pentru specializarea CIG şi a Dosarului de autoevaluare pentru acreditarea instituţională a Universităţii;
- Punerea pietrei de temelie pentru noua clădire a Universităţii;
- Se publică prima carte în Editura Moldavia a Universităţii.

2000
- Obţinerea acreditării primei specializări - Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
- Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru a patra specializare - Administraţie publică (AP);
- Instituirea Bursei ”George Bacovia”.

2001
- Obţinerea acreditării instituţionale prin OUG 133/18.10.2001;
- Aprobarea noii Carte a Universităţii.

2002
- Acreditarea instituţională prin Legea 237/2002 a Universităţii „George Bacovia” din Bacău;
- Inaugurarea clădirii. Sfinţirea clădirii;
- Prima vizita a unui Ministru al Educaţiei
- Ecaterina Andronescu;- Autorizarea specializării Informatică Economică;
- Primele promoţii de absolvenţi licenciaţi la specializările Mg şi Mk.

2003
- Vizita IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi a delegatiei Bisericii elene;
- Primul an de învăţământ acreditat, în ciclul de masterat, specializarea Management financiar contabil (MFC);
- Acreditarea specializărilor de masterat Managementul afacerilor (MA), Marketingul afacerilor (KA) şi Gestiunea resurselor în administraţia publică (GRAP);

2004
- Acreditarea specializării Gestiunea resurselor în sănătate (GRS) ciclul postuniversitar de masterat;
- Prima promoţie de absolvenţi licenţiaţi la specializarea AP;
- Prima promoţie de absolvenţi la specializarea MFC masterat.

2005
- Implementarea programelor educaţionale în ciclurile de licenţă acreditate conform planului "Bologna" al Uniunii Europene;
- Acreditarea specializărilor Management şi Marketing - licenţă;
- Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializărilor Finanţe şi bănci (FB) şi Asistenţă socială (AS);
- Primele promoţii de absolvenţi de masterat la specializarile MA, KA şi GRAP.

2006
- Implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC);
- Autorizarea provizorie în ciclul de licenţă a specializării Economia serviciilor, comerţului şi turismului (ECTS);
- Prima promoţie de absolvenţi de masterat la specializarea GRS.

2007
- Acordarea primului titlu de Doctor Honoris Causa Academicianului Mugur Constantin Isărescu;
- Reacreditarea instituţională a universităţii;
- Acreditarea specializării Administraţie Publică - program de licenţă;
- Acreditarea specializărilor Management financiar contabil (MFC), Management Marketing (MM) şi Managementul instituţiilor din administraţia publică (MIAP), ciclul postuniversitar de masterat dupa planul "Bologna";
- Atestarea Centrului de cercetare ştiintifică Economie - Transdisciplinaritate - Cunoaştere (ETC);
- Primul schimb internaţional de studenţi în cadrul Programului ERASMUS;
- Autorizarea provizorie a specializării Drept, licenţă (D).

2008
- Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Academicianului Basarab Nicolescu;
- Inaugurarea celui de al doilea corp de cladire;
- Apare Buletinul Ştiinţific al Universităţii sub o nouă denumire Economy, Transdisciplinarity, Cognition;
- Acordarea Cartei ERASMUS extinsă 2008-2013

2009
- Autorizarea Programelor de studii postuniversitare de formare continuă a persoanelor adulte;
- Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Willi Păvăloaia.

2010
- Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Academicianului Eugen Simion;
- Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Dumitru Bontaş;
- Schimbarea denumirilor şi structurilor facultatilor în:
o Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
o Facultatea de Management - Marketing
o Facultatea de Drept si Administraţie publică


2011
- Prima promoţie de absolvenţi licenţiaţi - specializarea Drept;
- Acreditarea învăţământului cu frecvenţă redusă la specializările CIG, Mg, Mk

2012
- Acreditarea specializărilor Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Finanţe şi Bănci, licenţă, zi
- Schimbarea denumirilor şi structurilor facultatilor în:
o Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
o Facultatea de Drept si Administraţie Publică
- Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Dumitru Marius Paraschivescu;

2013
- Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 493/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 447/2013 în structura Universităţii „George Bacovia” funcţionează Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
- Acordarea titlului de Profesor emerit Prof. univ. dr. Viorica Paraschivescu;
Activitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare