Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata MunciiAN UNIVERSITAR 2019/2020

COMUNICAT
5 Mai 2020

Desfăşurarea sesiunii de examene în condiţii de siguranţă pentru studenţi, cadre didactice şi personal didactic-auxiliar este o prioritate a conducerii Universităţii, în acest moment.

Se va respecta Structura anului universitar, astfel că anii terminali vor susţine examenele în perioada 18 mai – 7 iunie 2020, iar anii neterminali în perioada 1 – 21 iunie 2020.

Pentru a evita aglomerările de persoane, atât de periculoase în contextul actual, şi pentru a da posibilitatea fiecărui student să fie examinat, conducerea Universităţii a decis că sesiunea de examene se va desfăşura în două moduri, la alegerea studentului: examinare online cu ajutorul Aplicaţiei Google Classroom sau la Universitate, respectând cerinţele de distanţare fizică şi fluxurile de acces în clădire. Nu recomandăm a II-a variantă, cea a examinării la Universitate, pentru a evita cât mai mult posibil contactul între studenţi, între studenţi şi personalul Universităţii. Rugămintea noastră către studenţi este să susţină examenele online pentru a nu mai fi nevoiţi să se deplaseze la Universitate.

Codurile de acces pentru cursurile desfăşurate cu ajutorul Aplicaţiei Google Classroom şi adresele de e-mail ale cadrelor didactice se găsesc în Secţiunea Info studenti (după ce studentul se loghează pe site-ul Universităţii, old.ugb.ro). De asemenea, tot cu ajutorul Aplicaţiei Google Classroom, fiecare cadru didactic va informa studenţii cu privire la modalitatea de desfăşurare a examenelor online.

Studenţii care au de susţinut examene de diferenţe sau examene restante din anii anteriori, sunt rugaţi să contacteze pe email cadrul didactic titular. Plata examenelor restante şi a diferenţelor se face în următoarele conturi bancare:

• BCR BACĂU - IBAN RO67RNCB0026030888410009
• BRD BACĂU - IBAN RO50BRDE040SV03721540400

La referinţa plăţii, se vor specifica, obligatoriu: numele, prenumele, CNP-ul studentului şi denumirea disciplinei la care se va susţine examenul restant sau de diferenţă.

În condiţiile în care, studentul nu poate face plata online, Serviciul contabilitate (casieria Universităţii) va funcţiona de luni până vineri în intervalul orar 9-14.

Studenţii şi masteranzii din anii terminali vor susţine examenul de licenţă/disertaţie la termenul aprobat de Senatul Universităţii, adică în prima săptămână a lunii iulie. În funcţie de evoluţia situaţiei în România, vom lua deciziile privind modalitatea de susţinere a acestora şi vom anunţa absolvenţii în timp util, dacă vor fi modificări.

Invităm toţi studenţii să interacţioneze, în continuare, online cu cadrele didactice, să promoveze examenele online pentru a nu mai fi nevoiţi să se deplaseze la Universitate şi să fim cu toţii responsabili acum pentru a ne putea relua activitatea în sala de curs, din toamnă.

Dacă aveţi întrebări legate de desfăşurarea examenelor, nu ezitaţi să ne contactaţi: rectorat@ugb.ro, https://www.facebook.com/ugb.ro, tel. 0234/562600, int. 102 (de luni până vineri în intervalul orar 9-14).


Decan,
Lect. univ. Dr. Violeta URBAN

***********************************


ANUNŢ

ÎN DATA DE 17.12.2019, ORA 15, ÎN SALA AI, VA AVEA LOC ADUNAREA GENERALĂ A STUDENŢILOR ÎN VEDEREA DESEMNĂRII REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR ÎN SENAT ŞI CONSILIUL FACULTĂŢII.

ANUNŢ

Studenţii din anul I sunt invitaţi la secretariatul facultăţii pentru ridicarea carnetelor şi legitimaţiilor de student. Atragem atenţia asupra faptului că accesul în sesiunile de examene se va face strict pe baza acestor documente.

****************************************************


ANUNŢ


Studenţii care doresc să-şi echivaleze notele la examenele susţinute la o altă specializare absolvită, sunt rugaţi ca până la data de 15.11.2019 să depună la secretariatul facultăţii cerere de echivalare însoţită de copie după foaia matricolă. Aceste cereri vor fi analizate în cadrul consiliului facultăţii, iar până la data de 29.11.2019 se va afişa la avizierele universităţii situaţia examenelor echivalate (cererea se ridică de la secretariat facultate).


Anunt practica – specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - an universitar 2019/2020

Anunt practica – specializarea MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - an universitar 2019/2020

Anunt practica – specializarea DREPT - an universitar 2019/2020

Anunt practica – specializarea STIINTE PENALE SI CRIMINALISTICA - an universitar 2019/2020

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019/2020

**************************************************

INFORMAȚII STUDENȚI- 2019/2020


PROGRAM DE LUCRU CU STUDENTII - AN UNIVERSITAR 2019/2020 - SEMESTRUL I

Program de lucru cu studentii, Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, sem I, an universitar 2019-2020

OBLIGATII PROFESIONALE STUDENTI SI TITULARI DE DISCIPLINA
- AN UNIVESITAR 2019/2020 -

Obligații profesionale - specializarea Management - an universitar 2019/2020

Obligații profesionale - specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor - an universitar 2019/2020

Obligații profesionale - specializarea Drept- an universitar 2019/2020

Obligații profesionale - specializarea Administrație publică - an universitar 2019/2020

Obligații profesionale - specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică - an universitar 2019/2020

Obligații profesionale - specializarea Managementul afacerilor - an universitar 2019/2020

Obligații profesionale - specializarea Stiinte penale si criminalistica - an universitar 2019/2020

Obligații profesionale - specializarea Managementul instituțiilor de educație - an universitar 2019/2020

Lista indrumatorilor de an - 2019/2020

Tutoriat colegial intre studenti - 2019/2020

**************************************************

AN UNIVERSITAR 2018/2019Obligații profesionale - specializarea Management - an universitar 2018/2019

Obligații profesionale - specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor - an universitar 2018/2019

Obligații profesionale - specializarea Drept- an universitar 2018/2019

Obligații profesionale - specializarea Administrație publică - an universitar 2018/2019

Obligații profesionale - specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică - an universitar 2018/2019

Obligații profesionale - specializarea Managementul afacerilor - an universitar 2018/2019

Obligații profesionale - specializarea Management financiar contabil - an universitar 2018/2019

Obligații profesionale - specializarea Managementul instituțiilor de educație - an universitar 2018/2019


ANUNŢ FOARTE IMPORTANT


ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR


Studenţii care nu au depus la dosar diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu, în original, au obligaţia să le aducă la secretariatul facultăţii până la data 26.10.2018. Cei care sunt studenţi sau elevi la o altă universitate sau şcoală militară, vor prezenta adeverinţă în original pentru anul universitar 2018-2019, de la acea instituţie de învăţământ.

**************************************************

ANUNȚ INSTRUIRE PRACTICĂ - STUDENTI SPECIALIZAREA DREPT, ANUL IV

**************************************************

ANUNŢ ECHIVALARE NOTE

Studenţii care doresc să-şi echivaleze notele la examenele susţinute la o altă specializare absolvită, sunt rugaţi ca până la data de 15.11.2018 să depună la secretariatul facultăţii cerere de echivalare însoţită de copie după foaia matricolă. Aceste cereri vor fi analizate în cadrul consiliului facultăţii, iar până la data de 28.11.2018 se va afişa la avizierele universităţii situaţia examenelor echivalate (cererea se ridică de la secretariat facultate).
03.10.2018


**************************************************

ANUNŢ COMPLETARE DOSARE - STUDENTI MASTER ANUL II

Masteranzii din anul II (an univ. 2018-2019) sunt rugaţi să-şi ridice cât mai urgent diploma de licenţă şi suplimentul la diploma de licenţă de la instituţiile de învăţământ superior absolvite (inclusiv absolvenţii UGB - de la secretariat rectorat) şi să le depună împreună cu o copie la secretariatul facultăţii.
03.10.2018


**************************************************

Lista indrumatorilor de an - 2018/2019

**************************************************

Tutoriat colegial intre studenti - 2018/2019

**************************************************

Lista indrumatorilor cercurilor științifice studențești - 2018/2019

**************************************************

GHIDUL STUDENTULUI înmatriculat la studii universitare de licenţă şi master - AN UNIVERSITAR 2018-2019

**************************************************

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018/2019


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018/2019

**************************************************

PROGRAM DE LUCRU CU STUDENŢII ŞI PUBLICUL


SECRETARIAT - PROGRAM DE LUCRU CU STUDENŢII SESIUNEA DE IARNĂ - 20.01.2020- 16.02.2020

LUNI - ÎNCHIS
MARŢI - 10.00-13.00
MIERCURI- 10.00-13.00
JOI - 10.00-13.00
VINERI - 10.00-13.00
SÂMBĂTĂ - 09.00-12.00
DUMINICĂ - ÎNCHIS

****************************************
BIBLIOTECA - Program de lucru cu studentii - semestrul I

LUNI - 8.00-20.00
MARŢI - 8.00-20.00
MIERCURI- 8.00-20.00
JOI - 8.00-20.00
VINERI - 8.00-20.00
SAMBATA - 8.00-12.00
DUMINICA - INSCHIS
****************************************
PROGRAM INCASARI TAXE - CASIERIE - SEM I
LUNI - 10.00 - 13.00
MARŢI - 10.00 - 13.00
MIERCURI- 10.00 - 13.00
JOI - 10.00 - 13.00
VINERI - 10.00-13.00

ELIBERARE ACTE STUDII

Actele de studii se elibereaza de luni pana vineri, intre orele 10-13, la secretariat rectorat, personal, pe baza actului de identitate sau a paşaportului.
Absolvenţii care au susţinut examen de licenţă cu comisie de la Universitatea Danubius din Galaţi, Universitatea de Nord Baia Mare sau Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti ridică diplomele de licenţă de la instituţiile respective.
.
In situaţii excepţionale, actele de studii pot fi eliberate şi altor persoane, pe bază de procură autentificată la Notariat.Activitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare