Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata Muncii

Decan - Lect. univ. dr. Violeta URBAN
Secretar - Ec. Elena Novac


În cadrul acestei facultăți sunt derulate programe de studii universitare de licență și de masterat.

Studiile de licenţă se derulează pe parcursul a şase / opt semestre (Sistemul Bologna), obţinerea Diplomei de licenţă este condiţionată de acumularea de 180 / 240 de credite (ECTS). Diploma de licență este însoțită de un supliment de diplomă care permite absolvenților integrarea pe piața muncii sau continuarea studiilor (postuniversitare, doctorale etc.) într-o altă universitate din spațiul european.

Succesul oricărei organizaţii, îndeosebi condiţiile unei economii libere, concurenţiale, depinde în foarte mare măsură de calitatea resurselor sale umane. De aceea ne străduim să formăm, prin specializările facultăţii noastre, viitori specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă, profesionişti cu un profil larg, capabili să rezolve problemele socio-economice din ce în ce mai complexe.

Întreaga activitate din facultate este centrată pe nevoile multiple de formare ale studentului care este consiliat pe parcursul anilor de studiu.
Standardele de calitate implementate de facultate fac din aceasta o entitate distinctă a universităţii, seriozitatea şi profunzimea abordărilor în relaţiile studenţi-profesori constituind o garanţie a reuşitei în carieră pentru absolvenţi.

Studenţii facultăţii noastre sunt pregătiţi de un valoros corp didactic, care îşi desfăşoară activitatea realizând cursuri interactive, lucrări practice, seminarii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, conducerea de lucrări de licenţă şi disertaţie, îndrumarea practicii de specialitate etc. Componenţa corpului didactic evidenţiată îmbinarea experienţei profesorilor, cu mulţi ani de experienţă în învăţământ şi alte domenii ale economiei, cu ambiţia, entuziasmul şi spiritul novator al cadrelor tinere.

Specializări acreditate

- Economia comerţului, turismului şi serviciilor - domeniul de licență Administrarea afacerilor, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;

Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, seria 2019-2022
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, seria 2018-2021

- Management - domeniul de licență Management, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;

Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Management, seria 2019-2022
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Management, seria 2018-2021

- Drept - domeniul de licență Drept, forma de învățământ cu frecvență 90 de locuri;

Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Drept, seria 2019-2023
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Drept, seria 2018-2022

Specializări autorizate

- Administratie publica - domeniul de licență Stiinte administrative, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri;

Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Administrație publică, seria 2019-2022
Plan de învățământ al programului de studii universitare de licență, specializarea Administrație publică, seria 2018-2021


Studii universitare de masterat
Studiile de master se derulează pe parcursul a patru semestre și se adresează celor care vor aprofundeze și se specializeze în domenii ce țin de economie/afaceri (și vor acceadă la posturi în companii din toate categoriile), cât și celor care au absolvit specializări din alte domenii (tehnice, științele naturii, medicină etc.) și vor descifreze mecanismele funcționării companiilor și piețelor.

Specializări:
- Științe penale și criminalistică
Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Științe penale și criminalistică, seria 2019-2020

- Carieră judiciară
Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Carieră judiciară, seria 2019-2020

- Managementul instituţiilor din administraţia publică
Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică, seria 2019-2021

Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul instituțiilor din administrația publică, seria 2018-2020

- Managementul afacerilor
Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul afacerilor, seria 2019-2021
Plan de învățământ al programului de studii universitare de master, specializarea Managementul afacerilor, seria 2018-2020

Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua :
- Managementul institutiilor de educatie (2 semestre)

Plan de învățământ, specializarea Managementul instituțiilor de educație, an universitar 2019-2020

Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua :
- Managementul achizitiilor (1 semestru)

Plan de învățământ, specializarea Managementul achizitiilor, an universitar 2019-2020

Colectivul de cadre didactice:

Cadre didactice titulare


Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA, Conf. univ. dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ, Conf. univ. dr. Radu FLOREA, Conf. univ. dr. Ramona FLOREA, Conf. univ. dr. Adrian GHERASIM, Conf. univ. dr. Daniel GHERASIM, Conf. univ. dr. Adreia Simona MELNIC, Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Conf. univ. dr. Andrei-Octavian PARASCHIVESCU, Lect. univ. dr. Ovidiu BONTAȘ, Lect. univ. dr. Gabriela-Daniela BORDEIANU, Lect. univ. dr. Radu Cristian BUCȘĂ, Lect. univ. dr. Neculai CRÎȘMARU, Lect. univ. dr. Gabriela FOTACHE, Lect. univ. dr. Florin RADU, Lect. univ. dr. Ioana Alina SZABO, Lect. univ. dr. Violeta URBAN, Lect. univ. dr. Mihaela VASILOAIA, Lect. univ. dr. Crina-Mihaela VERGA, Lect. univ. dr. Gheorghe Daniel ȘTEFAN, Lect. univ. dr. Florentina NEAMȚU, Asist. univ. dr. Alina ABABEI, Asist. univ. drd. Adrian LUPAȘCU, Asist. univ. drd. Elena-Tania NĂVODARIU, Asist. univ. drd. Laurențiu NOVAC-DIACONU. Asist. univ. drd. Adrian Petre SAVA-GĂINĂ.

Cadre didactice asociate


Prof. univ. dr. Dumitru BONTAȘ, Prof. univ. dr. Toader GHERASIM, Prof. univ. dr. Dumitru –Marius PARASCVHIVESCU, Prof. univ. dr. Tatiana PUIU, Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Lect. univ. dr. Lucaks BREDA, Lect. univ. dr. Alina Cornelia CĂPRIOARĂ, Lect. univ. dr. Oana GROSU, Lect. univ. dr. Ovidiu NEICUȚESCU, Prof. univ. dr. Ion RUSU. .
Activitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare