Drumul tau in viata incepe aici
Become a member of Universitatea George Bacovia Bacau, right now!
Meniu principal
Avizier electronic
Departamente
Absolventii si Piata Muncii

Departamentul Didactic și de Cercetare

Director Departament - Lect. univ. dr. Gabriela - Daniela Bordeianu

    Departamentul Didactic şi de Cercetare se organizează şi funcţionează în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Cartei şi a hotărârilor Senatului Universităţii “George Bacovia” din Bacău.
    Misiunea Departamentului Didactic şi de Cercetare se concretizează în:
            • crearea de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare;
            • formarea studenţilor şi a cercetătorilor, cetăţeni activi şi responsabili, promovând învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe valori prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universale;
            • contribuţia la dezvoltarea locală şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural printr-o implicare în acord cu nevoile comunităţii.

    Departamentul Didactic şi de Cercetare are ca principale competenţe:
            • organizarea şi gestionarea programelor de studii la nivel licenţă şi master;
            • conceperea şi derularea programelor de cercetare ştiinţifică;
            • elaborarea statelor de funcţiuni şi a fişei postului pentru membrii departamentului;
            • organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor şi supunerea rezultatelor spre avizare Consiliilor facultăţilor şi spre validare Senatului Universităţii;
            • încheierea de acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;
            • gestionarea cooperărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

    Obiectivele Departamentului Didactic şi de Cercetare sunt următoarele:
            - creşterea competitivităţii Universităţii “George Bacovia” din Bacău atât în ceea ce priveşte activitatea didactică, cât şi cea de cercetare;
            - desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performante;
            - sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii şi formarea tinerelor cadre pentru cercetare;
             - crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme reprezentative de cercetare;
             - dezvoltarea unei baze materiale şi de informare adecvate cercetării şi activităţii didactice;
             - stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional;
             - identificarea şi activarea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare ştiinţifică;
             - dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenţii interesaţi în activităţile de cercetare ale Universităţii “George Bacovia” şi stimularea cercetării studenţeşti, în general;
             - organizarea conferinţei internaţionale anuale Economy, Transdisciplinarity, Cognition;
             - editarea bianuală a revistei Economy Transdisciplinarity Cognition şi a revistei Acta Universitatis George Bacovia. Juridica.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Didactic şi de Cercetare
Activitatea de cercetare
Login
Nume utilizator:

Parola:

_MB_SYSTEM_REMEMBERMENu stiu nume utilizator...
Ti-ai pierdut parola?

Inregistreaza-te acum!
Communitarian Programmes Office
Anunturi si comunicate
UNI4-4
EUR-AS
Galerie foto
Cautare